Evolution i biologisk mening är den process varigenom levande organismers egenskaper förändras från en form till en annan mellan successiva generationer.

Vi studerade alla evolution i skolan, och även om det tar flera århundraden för att förändringar ska märkas fortsätter forskare över hela världen att studera just detta.

Se alla bevis här nedan.