Den som gifter sig till pengar får göra skäl för dem.

Att dricka dränker inte bekymren, utan vattnar dem.

Om faran verkar liten, då är det dags att ta sig i akt.

Lyssna till förnuftet, annars kommer det att göra sig smärtsamt påmint.

Alla rykten är farliga – goda bringar avund, dåliga skam.

Den som vill klättra uppför stegen måste börja längst ner.

Det bästa tärningskastet är att kasta bort tärningarna.

Ett gott rykte är lättare förlorat än vunnet.

Jaga efter kärlek och den flyr för dig. Undfly kärleken och den skall förfölja dig.

En dåre skulle hållas för klok om han lät bli att öppna munnen.

En dumbom och hans pengar blir snart skilda åt.

Ödet skrattar åt sannolikheter.

Kyskheten är som en istapp – smälter den en gång är det ute med den.

Tag råd i vin, besluta sedan i vatten.

En fara som kan förutses är redan till hälften avvärjd.

Låt inte din vilja ryta när din styrka bara behöver viska.

En fläck syns bäst på det finaste tyget.

Den som svarar strax vet föga.

Tvinga den fege att slåss och han kommer att döda djävulen själv.

Löften som ges i storm glöms bort i stiltje.

De fattiga vill ha mat till sina magar, de rika magar till sin mat.

En tiggare kan aldrig bli ruinerad.

De lovar berg och håller mullvadshögar.

Luftslott är dyra att underhålla.

Missar du en timme på morgonen måste du jaga efter den hela dagen.

Den som enbart letar efter fel hittar ingenting annat.

Geni är konsten att undvika hårt arbete.

Ett uns praktik är värt ett skålpund teori.

En vacker hustru och en öppen bakdörr har ofta gjort en rik man fattig.

Jorden frambringar allt och får det sedan åter.

Den som en dotter vinna vill får först hos modern bjuda till.

En vacker kvinna är fort klädd.

Den ogifta kvinnan önskar sig mest av allt en äkta man. När hon fått honom önskar hon sig allt annat.

En vittfaren man blir trodd även när han far med lögn.

Falska människor behöver många vittnen.

Fakta är omedgörliga ting.

Den kloke lär av andras misstag, dåren av sina egna.

Han är så uppfylld av sig själv att han är alldeles tom.

Smickrare liknar vänner på samma sätt som vargar liknar hundar.

Spänn inte bågen förrän du lagt pilen till rätta.

På rullande sten växer ingen mossa.

Bättre slita skor än lakan.

Jag litar inte på honom längre än jag kan kasta en kvarnsten.

Bättre en uppriktig fiende än en falsk vän.

Delad sorg är halverad sorg, delad glädje är dubbel glädje.

En öppen dörr kan fresta ett helgon.

I dansen har handen lov att snudda.

Hjärtat glömmer snabbt vad ögat inte ser.

Den som vistas i helvetet tror att ingen annan himmel finns.

En far är mer värd än hundra skollärare.

Den som inte tar order kan inte ge order.

Var och en måste ro med de åror han har.

Hugg veden själv så värmer den dig två gånger.

Den som dödar en man drucken ska hängas nykter.

När stenen lämnar handen tillhör den djävulen.

Skaffa dig namn om att stiga upp tidigt, så kan du ligga hela dagen.

Ett stort skepp kräver djupa vatten.

Man har inte omvänt en människa därför att man tystat henne.

Skönheten är bäst klädd när den är oklädd.

Den lata tackan tycker ullen är tung.

Fråga modern om barnet liknar fadern.

En diplomat är en man som kommer ihåg en kvinnas födelsedag, men glömmer hennes ålder.

Det är bättre att aldrig börja än att aldrig sluta.

En tupp gal bäst på sin egen dynghög.

Kyss inte pigan om du har möjlighet att kyssa frun.

Han avvisar mutor men sträcker fram handen.

Inbilskhet är är Guds gåva till små människor.

Om en man lurar mig en gång – skam över honom. Om han lurar mig två gånger – skam över mig.

Den som förälskar sig i sig själv får inga rivaler.

Applåder är en sporre för stora själar, målet för små.

Girigheten svälter ofta ut de andra lasterna.

Allting är lustigt så länge det händer någon annan.

En kritiker är en man utan ben, som visar andra hur man springer.

Dårar och styvsinta män fyller advokatens ficka.

Det onda kommer i alnar och går i tum.

Bättre ensam än i dåligt sällskap.

Dela gärna detta med dina vänner på Facebook och andra sociala medier!