En vis man är aldrig mindre ensam än när han är för sig själv.

Rätten härskar också när den tar fel.

Stor stad – stor ensamhet.

Fest idag blir fasta i morgon.

Vänliga handlingar blir snart glömda, men minnet av en oförrätt lever kvar.

Brott måste döljas med brott.

Den som ber undergivet ber om ett avslag.

Den som jagar två harar, fångar ingen.

Farhågorna är alltid fler än farorna.

Kysk är den kvinna som ingen frågat.

Min mun kanske bedyrar, men jag gör som jag vill.

Ljuvt är minnet av överståndna mödor.

Den fege kallar sig försiktig, och den girige sparsam.

Man lär inte för skolan, utan för livet.

Lev ditt eget liv, ty du kommer att dö din egen död.

Ett fel kan döljas genom närvaron av en dygd.

Lasten nästlar sig in i vårt hjärta under namn av dygd.

Dela gärna detta med dina vänner på Facebook och andra sociala medier!