Det är inte lätt att vara fröken när det sitter en elev och ställer en klurig fråga som man lätt kan misstolka. Man kan förstå hur fröken känner sig när hon fick denna fråga.

Lille Tony är den duktigaste killen i klassen, och är alltid först färdig med proven. För att han inte ska förstöra för resten av klassen, säger fröken en dag till honom:

– Tony, du är så duktig att jag måste ställa dig en extra fråga.
– Det sitter 5 fåglar på en gren. Du har med dig ett luftgevär och skjuter en av dem. Hur många sitter kvar?

– Ingen, svarar Tony.
– Vad menar du…ingen?
– Jo, den ene stupar i backen, och de andra flyr skrämt därifrån.
Fröken nickar motsträvigt:
– Svaret skulle egentligen varit 4, men jag gillar sättet du tänker på.

Lite senare räcker Tony upp handen.
– Ja, Tony?
– Fröken, kan jag få fråga dig om något?
– För all del.
– Okay, 3 damer står vid en glasskiosk, och alla har köpt sig en glass.
– En av dem slickar på glassen, den andra biter i den och den tredje suger på den. Vem av dem är gift?

Fröken rodnar:
– Ehh..jag vet inte riktigt, kan det vara hon som suger på den?
– Nej, fröken. Det är hon som har ring på fingret, men jag gillar sättet du tänker på!

Dela gärna detta skämt om du tyckte att den var rolig!