Vissa särskrivningar gör att innebörden förändras fullständigt, här nedan är några sådana exempel.

Kassa rutiner - Kassarutiner

Fryst kyckling lever - Frystkycklinglever

Morgon rockar - Morgonrockar

Lång, hårig tax - Långhårigtax

Sjuk gymnast - Sjukgymnast

Rök fritt - Rökfritt

Rak apparat - Rakapparat

Skum tomte - Skumtomte

Herr toalett - Herrtoalett

Matt rea - Mattrea

Kul glass - Kulglass

3 års kalas - 3års kalas

Extra knäck - Extraknäck

Ensam, stående mamma - Ensamståendemamma

Snabb mat - Snabbmat