Roliga rekord 47
Största Star Wars-legobygget bestod av 35.310 enskilda legobitar. Byggdes i Storbritannien den 27 juni 2008.