1. Den som aldrig gör en dårskap är inte så klok som han tror.

2. Det är bättre att fråga och verka okunnig, än att förbli det.

3. Den som gräver en grop åt andra bör först ta mått på sig själv.

4. Den ädle ställer krav på sig själv, den simple ställer krav på andra.

5. Det är aldrig målet, utan resan, som är meningen med hela färden.

6. Det är med idéer som med små barn, man tycker bäst om sina egna.

7. Många kloka ord sägs på skämt, ännu fler dumma ord sägs på allvar.

8. Den får aldrig några vänner, som är rädd för att skaffa sig ovänner.

9. En vän är den som vet allt om en och ändå fortfarande tycker om en.

10. Till en vän skall man komma bjuden i medgång och objuden i motgång.

11. Lycklig den som bekämpar sig själv, olycklig den som bekämpar andra.

12. Ha mod att vara den du är och tappa inte modet för att du är den du är.

13. Uppriktighet är inte att säga allt man tänker, utan att mena allt man säger.

14. Det är inte många som vet hur bra de har det, däremot hur bra andra har det.

15. Gårdagen kan vi inte få tillbaka, men morgondagen är vår att vinna eller förlora.

16. Jag sade inte att det skulle vara lätt, jag sade bara att det skulle vara värt det.

17. Jag var mycket dyster, för jag saknade skor, tills jag mötte en man utan fötter.

18. Bättre en ny vän med ett gammalt ansikte, än en gammal vän med ett nytt ansikte.

19. Har du bekymmer tag då på dig ett par trånga skor, och du kommer inte att tänka på annat.

20. Jag vet att du tror att du förstår vad du tyckte att jag sa men jag är inte säker på att du fattade att vad du hörde inte var vad jag menade.

21. Det största felet många datoranvändare gör, är att de inte vet vad de gör, men de gör det ändå!

22. Ta inte livet så allvarligt. Det är det ändå.

23. Den enda människa du kan ändra på är dig själv.

24. Dagens missöde kan bli morgondagens roliga historia.

25. Den som älskar sig själv har sällan några rivaler.

Dela gärna detta med dina vänner på Facebook och andra sociala medier!