Kamouflage är en teknik med vars hjälp personer, djur eller föremål kan dölja sig i den närliggande omgivningen. Kamouflaget används både som skydd från att upptäckas och för att göra det svårare för en angripare att förstå vad det är.

Är du säker på att du kan se allt som finns omkring dig? Vissa djur är mästare på att kamouflera sig och det är nästan helt omöjligt att upptäcka dem. Här har vi samlat ihop 11 sådana bilder. Hur många lyckas du lösa?